Ὁ Μηχανισμός τῶν Ἀντικυθήρων

Antikythera Mechanism model by Hublot: front face
Fragment G

Σύντομον χρονικὸν ποιητικὸν
εἰς στίχους δεκαπεντασυλλάβους
ζευγαρωτοὺς ὁμοιοκαταλήκτους.
Ἀφιερώνεται στοὺς Συμιακοὺς δύτες
ποὺ ἔφεραν στὸ φῶς αὐτὸν τὸν θησαυρὸ
τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος.